YENİDEN KİTAP TASARIMI
KAFKA: METAMORPHOSIS

BOYUT: 13cm x9cm

KONU: Bir kitabı, kitabın içeriğini göze alarak, resim veya illüstrasyon olmaksızın sadece tipografik elemanlardan kullanarak yeniden tasarlamak..

YÖNTEM: Bu kitapta, sadece Tipografik öğeler ile kurulmuş bir düzen oluşturmak istedim. O hissiyatı okuyucuya kelimelerin dizilim ve sunum şekilleri ile göstermeye çalıştım.Kitaptaki kişilere, kendi karakterlerini ve konuşma tonlarını yansıtan yazı karakterleri atadım. Tasarımın ilerledikçe kendi içerisinde bir dönüşüm geçirdiğini göstermek amacı ile projenin son teslimatımda bütün yaptığım tasarım ve denemeleri bir dosya halinde teslim etmeye karar verdim.

KULLANILAN YAZI KARAKTERLERİ:

Gregor Samsa: Geogrotesque, harflerin arası aralıklı
Gregor Samsa Düşünce Cümleleri: Minion Pro italic
Anlatım Cümleleri: Geogrotesque Regular
Kızkardeş: Helvetica
Anne: Frutiger
Baba: Bodoni
Müdür: Times New Roman
Temizlikçi Kadın: Apple Chancery
Kiracı : Myriad Pro

KAYNAKLAR:

Alan Fletcher, The Art of Looking Sideways, Phaidon Press, 2001
Jim Krause, design basics index, How Design Books, 2004
Bülent Erkmen, yanık blabla, Yayınları, 1993

 

 

 

 

Main Page - Curriculum Vitae - Portfolio - Contact Me

Copyright